Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei
Ten gevolge van de EU privacywetgeving werd de site scholen-soest.de gesloten  


Deze site ging in oktober 2002 voor het eerst online en had de doelstelling om herinneringen uit onze tijd in Soest te koesteren, om contact te houden e.d.

Maar nu is't gedaan met koesteren! Basta!
Tussen 1970 en 1994 werden er in KA/RMS SOEST 2190 leerlingen ingeschreven en telden de scholen in het totaal 249 personeelleden.
Voor meer info kunt u steeds op onderstaand adres terecht. Personeels- en leerlingendatabanken blijven natuurlijk bewaard

Contact/info: info.kas(at)scholen-soest.de

01 januari 2022

Leerlingenevolutie 1970-1994


Impressum

Keine Informationspflichten bestehen nach § 5 TMG und § 55 RSTV, wenn die Webseite rein persönlichen Zwecken dient.
Telemedien, die ohne den Hintergrund einer Wirtschaftstätigkeit bereitgehalten werden, unterliegen damit nicht den Informationspflichten des Telemediengesetzes.