Korte geschiedenis van het onderwijs in Soest


 
1945 6 april: De 95. US Infanteriedivisie neemt de stad Soest in.
1946

De vierde brigade Steenstraete werd opgericht. Nochtans was Soest nog een Brits garnizoen. De Britten hebben de stad na de oorlog zeer snel van de Amerikanen overgenomen. Soest werd een Belgisch garnizoen op vier oktober.

1947

Opening van de eerste Belgische school in Bad Godesberg, BRD, door de Minister van Openbaar Onderwijs, de heer Vos.

1948

In september werd een Belgisch atheneum te Honnef geopend. In Soest werd onder het initiatief van de Belgische militairen die toen al in Soest gelegerd waren, een niet-officieel schooltje opgericht.

1949

04 april: 12 staten (USA, Canada, Italië België, Frankrijk, Luxemburg, Portugal, Nederland, IJsland, Noorwegen, Denemark en Groot-Brittannië) ondertekenen het NAVO-verdrag.
24 mei: oprichting van de BRD als een federale republiek.
De school in Soest werd officieel een Rijksschool.

1950 Oprichting van het Koninklijk Atheneum Rösrath.
1955

Duitsland werd lid van de NAVO.
De bezetterstatus werd op 5 mei opgeheven. De Belgische Strijdkrachten bleven in NAVO-verband in West-Duitsland.

1965 

Het atheneum Rösrath werd opgesplitst in het franstalig atheneum Rösrath en het nederlandstalig atheneum Bensberg.

1969

Er zijn reeds 1300 leerlingen in Bensberg en daarvan zijn er 800 internen. Dat moest veranderen, dus ging men voor de oostelijke garnizoenen een rijksmiddelbare school in Soest oprichten .

1970

De Canadezen verlieten Soest voor goed en droegen vele gebouwen aan de Belgen over.
Belgisch middelbaar Rijksonderwijs kan vanaf nu niet enkel in Bensberg maar ook in Soest gevolgd worden. Dat gebeurde aanvankelijk nog in de Adamkazerne. Een deel van het paradeplein werd speelplaats. De "Rijksmiddelbare School Soest" werd een feit op 1 juli.

1971

Na een grote verhuizing vinden de lessen in de voormalige door Canadezen gebruikte school plaats. Speciale klassen voor technische vakken waren er niet. In de loop der jaren werd er nog zeer veel bijgebouwd.

1973

Op 1 september werd de Rijksmiddelbare School omgevormd tot Koninklijk Atheneum Soest.

1975

Jaar na jaar werd de school groter. Intussen was zij volledig uitgebouwd, d.w.z. alle zes jaren van het secundair onderwijs werden nu ook in Soest aangeboden. Ook in dit jaar werd het Koninklijk Atheneum Soest opgesplitst in Rijksmiddenschool Soest (eerste graad van het secundair onderwijs) en Koninklijk Atheneum Soest (tweede en derde graad van het secundair onderwijs) opgericht.

1979 Het leerlingenaantal bereikt een hoogtepunt: 600!
1984

Bij het begin van het nieuwe schooljaar werd een voorlopig internaat in gebruik genomen. 40 van de 82 kamers in het "Wohnheim des Studieninstituts für kommunale Verwaltung" werden op eigen initiatief gehuurd. De militaire overheid stond 100% achter dit initiatief.

1985 Erkenning van het internaat door het Ministerie van Nationale Opvoeding.
1987

Het internaat kende zo een groot succes, dat een tweede vestiging gezocht werd. De meisjes mochten blijven wonen, maar de jongens werden in Bücke in een oud paviljoen van de Amerikanen ondergebracht.

1989

De val van de Muur. Dat betekende het begin van het langzame uitsterven van het garnizoen Soest en dus ook van de Scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs Soest.

1990

Het gemeenschapsonderwijs te SOEST viert haar 20 jarig bestaan. De terugtrekking van de Belgische strijdkrachten in Duitsland werd aangekondigd.

1991

Op 1 april werd het rijksonderwijs (RO) vervangen door het gemeenschapsonderwijs (GO). De Scholengroep Soest bestond uit de Basisschool Boudewijn I van het Gemeenschapsonderwijs, de Middenschool Soest en het Koninklijk Atheneum Soest van het Gemeenschapsonderwijs.

1994

Op 30 juni rinkelt de bel voor deze drie scholen de laatste keer.

1996

De "Gesamtschule Soest" werd opgericht in de gebouwen van het KA/RMS-Soest.

2002

Op 1 maart start de eerste homepage voor de scholen in Soest: http://scholen-soest.de
Roger Spittaels schrijft de "Soester memories" en puliceert ze kort daarna onder andere op deze homepage.

2003

De kazerne "Steentraete" wordt afgebroken. Lobbywerk van een ex-Soestenaar hat tot gevolg dat in de wijk een "Steenstraete Weg" en een "Metzer Weg" zullen ontstaan. Metzer was de vroegere naam van de kazerne toen ze in gebruik was door de Duitsers. Deze kazerne was in 1915 de eerste die toen in Soest werd gebouwd, nadat er een waterleiding met water van betere kwaliteit van Lippstadt naar Soest was gelegd voor de paarden van de legerafdelingen. De kazerne stond toen volledig alleen midden in de akkers buiten de stadswallen.

 
Bron: "Memories", Van Hoey Katrien / "Jaarboek '94", K.A.Soest / Soester Anzeiger.