leerlingengegevensbank > ka/rms

Alle eerste inschrijvingen per leerling

Alle eerste inschrijvingen per schooljaar

De Leerlingenlijsten van de schooljaren 1970-1971 tot en met 1993-1994.
 
Wie verliet de school na het schooljaar
 ?